Jalil Ramli merungkai rahsia kekuatan lontaran jauhnya..