Dari 13 bolos, 6 jaringan melalui gerakan sebelah pertahanan kiri Sarawak