“Banyak perkara positif yang boleh dipelajari dan diperbaiki”: Pengiran Bala