Isu Hutang Pengurusan Lama Oleh FMG, Jejas Proses Dokumentasi Lesen 2018